Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα ιστοσελίδα www.crescent.gr ανήκει στην INCRESCENT LTD, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Εταιρεία») [έδρα: Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Λευκωσία τ.κ.2121, με αριθμό εγγραφής 12346342Q]. email: marketing[at]crescent.gr

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρεία. Αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός των περιπτώσεων που επιθυμούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα για να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletter) και/ή να στείλουν email στην Εταιρεία.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με την Εταιρεία και να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, έχουν ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της, τη διεύρυνση των προτιμήσεων των επισκεπτών της και τη διευκόλυνση της περιήγησής τους.

Η Εταιρεία δεν μοιράζεται με κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες της.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει δυο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του στο newsletter (2) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει προκειμένου να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Η Εταιρεία κάνει χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους χρήστες της σχετικά με (i) εταιρικά νέα, (ii) την απάντηση σε αίτημα τους που υπέβαλαν μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εκ μέρους του χρήστη καταχώριση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Χρήση Πληροφοριών». Η Εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες τους το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η Εταιρεία δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί από τον νόμο.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας.

CΟΟΚΙΕS

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, τα στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι την παρούσα ιστοσελίδα ενημερώνεστε για την χρήση εκείνων των cookies που είναι απαραίτητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ιστοσελίδα και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ενώ για cookies που χρησιμοποιούμε με στόχο την στοχευμένη ενημέρωση και βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων ζητάμε τη συγκατάθεσή σας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στην mobile συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για συλλέγουν δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αποθηκευμένα σ’ αυτούς αρχεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του ιστοτόπου της.

Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

  • Να πληροφορείστε ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς και τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε ή/και χρησιμοποιούμε.
  • Να ζητάτε πρόσβαση δηλαδή ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
  • Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, ώστε να διορθώνετε ελλείψεις ή να επικαιροποιείτε αυτά.
  • Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
  • Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), αλλά εσείς κρίνετε ότι νομιμοποιείστε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίρρησης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
  • Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.
  • Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.
  • Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.
  • Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και να καταγράψετε τι ακριβώς ζητάτε.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που έχετε παράπονα ή διαφωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετήσαμε μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) προκειμένου να εκθέσετε εκεί το θέμα σας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να ενημερώνει, να βελτιώνει την ιστοσελίδα της και να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την παρούσα πολιτική. Σε κάθε ανανέωσή της θα ενημερώνεστε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.